Fryma e Shenjtë – faktori plus
24. Shkurt E Diel

‘Fryma e Shenjtë, që Ati do ta dërgojë në emrin tim’ Gjoni 14:26 NIV (Botimi 2011)

Përse do ta përshkruanim Frymën e Shenjtë si faktorin plus? Tre arsye: 1) Fryma e Shenjtë përcakton dhuntitë dhe aftësitë që ti merr. ‘Dhe të gjitha këto i bën i njëjti dhe i vetmi Frymë [e Shenjtë], duke i ndarë gjithsecilit dhunti veç e veç ashtu si do vetë’ (1 Korintasve 12:11 NLT). Prandaj, nëse ndjehesh si një kub i futur në një hapësirë të rrumbullakët, kërkoji Frymës së Shenjtë që të të tregojë se cilat janë dhuntitë e tua. Më pas, kërkoji Atij që të hapë derën dhe të të japë favor me njerëzit e duhur. Ai do ta bëjë. 2) Fryma e Shenjtë e di se cili është vendi yt. Bibla thotë: ‘Ata, pra, të dërguar nga Fryma e Shenjtë, zbritën në Seleuki’ (Veprat 13:4 KJV). Vendi ku ndodhesh ka rëndësi. Për shembull, nëse je një balenë, atëherë ti ke lindur që të notosh në oqean. Nëse je një zog ti ke lindur që të fluturosh në ajër. Gjatë një zie buke, Perëndia e dërgoi Elian tek përroi Kerith, duke i thënë: ‘Do të pish ujë në përrua dhe unë i kam urdhëruar korbat që të të japin të hash atje’ (1 Mbretërve 17:4 KJV). Nëse Elia do të kishte vendosur që të rrinte atje ku ishte, ai do ta kishte humbur mrekullinë e tij. Ti nuk duhet të bësh asgjë për të përjetuar dashurinë e Perëndisë, por ti duhet ta njohësh zërin e Tij dhe të ndjekësh drejtimin e Tij për të përjetuar bekimet e Tij. 3) Fryma e Shenjtë mund të ofendohet. ‘Mos e trishtoni Frymën e Shenjtë’ (Efesianëve 4:30 NIV, Botimi 2011). Kur një pëllumb (që përfaqëson Frymën e Shenjtë në Shkrim) kthehet tek foleja e tij, ai nuk do  të ulet atje nëse foleja nuk është në rregull. Prandaj, kërkoji Perëndisë që të të bëjë më të vetëdijshëm ndaj pranisë së Frymës së Tij të Shenjtë të çmuar dhe ta bëjë zëmrën tënde një vend ku Ai të ndjehet gjithnjë si në shtëpi.