Duke trajnuar udhëheqës që mund të trajnojnë të tjerë (1)
3. Dhjetor E Enjte

‘Dhe ato që dëgjove nga unë...jepua njerëzve besnikë, që do të jenë të aftë të mësojnë edhe të tjerë’ 2 Timoteut 2:2 NLT

 

Shumica e drejtuesve të krishterë e pranojnë se njerëzit janë burimi i tyre më i madh. Kjo gjë ngre pyetjen: po pse atëherë nuk i kushtojmë më shumë kohë trajnimit të drejtuesve të rinj? Një pastor e pranon se duke dështuar së bëri këtë gjë:  ‘Ne kufizojmë rritjen afatgjatë dhe efektivitetin e organizatave tona. Pali e modeloi këtë të vërtetë dhe e ndryshoi drejtimin e historisë. Ai kultivoi drejtues të tjerë përreth tij dhe u mësoi atyre që të bënin të njëjtën gjë. Ai i tha të parapëlqyerit të tij, Timoteut: “Dhe ato që dëgjove nga unë...jepua njerëzve besnikë, që do të jenë të aftë të mësojnë edhe të tjerë”. Ky është thelbi i udhëheqësisë së jashtëzakonshme’.

Kur ti e kushton kohën tënde për të zhvilluar udhëheqës që kanë një sjellje përkujdesëse, ata mësojnë që të pasojnë të njëjtin nivel përkujdesi tek njerëzit të cilëve ata u shërbejnë. Ka parime tashmë të vërtetuara që aplikohen në udhëheqësi në çdo organizatë dhe kisha nuk bën përjashtim. Për shembull, Jon Gordon thotë: ‘Shërbimi i shkëlqyeshëm për klientët fillon duke qenë së pari i përqendruar te punonjësit dhe së dyti i përqendruar te klientët. Shumë shpesh organizatat përqëndrojnë të gjithë energjinë e tyre te konsumatori duke injoruar njerëzit që shërbejnë. Kjo mund të funksionojë në një periudhë afatshkurtër, por përfundimisht punonjësit lodhen, rraskapiten, bëhen negativë dhe lëndohen...

Organizatat që ofrojnë shërbimin më të mirë kanë një kulturë ku punonjësit vlerësohen, dëgjohen dhe kujdesen. Nga ana tjetër, këta punonjës vlerësojnë, kujdesen dhe u shërbejnë klientëve të tyre… Nëse modeloni një shërbim të shkëlqyer, njerëzit tuaj do ta aplikojnë atë ndaj të tjerëve. Nëse dëshironi që skuadra juaj të shërbejë, shërbejini asaj. Nëse doni që njerëzit tuaj të kujdesen, kujdesuni për ta. Nëse doni që skuadra juaj ta dojë punën e vet, duajini ata. Nëse dëshironi që punonjësit tuaj të japin më të mirën e tyre, jepini atyre më të mirën tuaj’.

Ndaj, a po trajnon njerëz që mund të trajnojnë të tjerët?