Duke e përfunduar shërbesën fuqishëm (4)
21. Nëntor E Enjte

“Në çdo qytet të caktosh pleq” Titit 1:5 NKJV

Problem i katërt të cilin e gjen mes drejtuesëve të kishave të cilët e lënë shërbesën është ky: ata i mësojnë të tjerëve se si të ndërtojnë familje të forta pa ditur se si ta ndërtojnë atë vetë. Ose ndoshta ata nuk janë të gatshëm të paguajnë çmimin që ta bëjnë dhe më vonë kjo bëhet një problem. Predikimi më i madh që mund të predikosh ndonjëherë është në shtëpinë tënde! Gratë e pastorëve mund të kalojnë në dëshpërim dhe depresion sepse ndihen sikur shërbesa i merr gjithë vëmëndjen dhe kohën e burrave të tyre. Fëmijët e tyre të lënë pas dore janë lodhur duke dëgjuar “Po e bëj për Zotin”, kështu që ata rrebelohen ndaj Zotit dhe kishës dhe sillen në mënyra që turpërojnë prindin, i cili nuk ka kohë të merret me ta. Gruaja dhe fëmijët e tu duhet të kenë gjithnjë mundësi që të të arrijnë ty. Nëse kisha të merr shtatë ditë të javës tënde, nuk është faji i kishës – është i yti! Ti duhet të fillosh të bësh ndryshime! Dhe nëse mendon se ky ëshë një fenomen i të jetuarit në shekullin e 21, mendo sërish. Lexo historitë e udhëheqësve si Davidi dhe Samueli dhe do zbulosh se është e mundur që të kesh sukses në punë e megjithatë të dështosh mjerisht në frontin shtëpiak. Shumë predikues vlerësojnë miratimin e kolegëve të tyre më shumë sesa dashurinë dhe respektin e familjeve të tyre. Mbaj mend, se ti nuk do të jesh gjithmonë drejtuesi i kishës, por ti do të jesh gjithmonë burri i gruas tënde dhe babai i fëmijëve të tu. Kështu që ji aty kur ata kanë nevojë për ty – dhe ata do të jenë aty kur ti të jesh me ta.