Shty përpara dhe preke Jezusin
13. Gusht E Enjte

“Të gjithë që kishin sëmundje dyndeshin rreth tij që ta preknin” Marku 3:10 NKJV

Jezusi shëroi një grua që kishte vuajtur prej dymbëdhjetë vitesh nga një sëmundje që shoqëria në mënyrë diskrete i referohej si “problem gjaku”. Dhe shkenca mjekësore nuk ka kurë për të. Vëre se si ndodhi mrekullia e saj. Ajo shtyu përpara përmes turmës dhe “preku cepin e rrobës së Tij” (Mateu 9:20 NKJV) dhe menjëherë u shërua. Si rrjedhojë, njerëzit filluan të flisnin për të dhe kështu filloi një prirje e re. Katër kapituj më vonë ne lexojmë se ata “i sollën të gjithë të sëmurët; dhe iu lutën që të mund t’i preknin të paktën cepin e rrobes së tij; dhe të gjithë ata që e prekën u shëruan plotësisht” (Mateu 14:35-36 NKJV). Nëse sot je duke luftuar me sëmundjen apo varësinë, shty përpara dhe preke Jezusin. Vazhdo të lutesh dhe të besosh Fjalën e Tij. Bëhu këmbëngulës! Ekziston një ndryshim midis fakteve dhe të vërtetës. Fakti mund të jetë që prognoza nuk është e mirë. Por e vërteta është që: “lutja e besimit do ta shpëtojë të sëmurin dhe Zoti do ta mëkëmbë” (Jakobi 5:15 NKJV). Ti thua: “Unë njoh njerëz që janë lutur për shërim dhe nuk e kanë marrë atë”. Po, dhe nëse ata do të kishin besuar Krishtin si Shpërimtarin e tyre, atëherë ata do të kishin marrë shërimin përfundimtar, “të iki nga kjo  çadër dhe të jem bashkë me Krishtin, gjëja më e mirë” (Filipianëve 1:23 NKJV). Kur të vijë koha që ne të ikim nga kjo botë, sigurisht që do të vdesim prej diçkaje. Por deri atëherë, Fjala e Perëndisë na thotë se e njëjta shpinë që mbajti atë kryq për të hequr tej mëjkatet tona, vuajti rrahjet që heqin tej sëmundjen tonë. “Dhe ai, me fjalë, i dëboi frymërat dhe i shëroi të gjithë të sëmurët, që kështu të përmbushej fjala e profetit Isaia kur tha: ‘Ai i mori lëngatat tona dhe i mbarti sëmundjet tona’” (Mateu 8:16-17 NKJV).