Është koha të reflektosh (2)
23. Prill E Martë

‘Në ditën e fatkeqësisë mendohu thellë’ Predikuesi 7:14 NKJV

Epoka dixhitale ka shumë avantazhe. Me anë të email-eve, mesazheve dhe teksteve ne mund të komunikojmë në mëyrë të shpejtë. Disavantazhi është që kjo gjë nuk kultivon në ne një dëshirë për t’i menduar thellë gjërat. Ti nuk mund ta fusësh në mikrovalë rritjen personale; ajo kërkon një tenxhere që gatuan me ngadalë. Bibla thotë: ‘Në ditën e bollëkut ji i gëzuar, por në ditën e fatkeqësisë mendohu thellë. Perëndia ka bërë si njerën ashtu dhe tjetrën’. Duke marrë kohë për të reflektuar: 1) Ti fiton vetë-besim në marrjen e vendimeve. A ke marrë ndonjëherë një vendim të shpejtë dhe pastaj ke vrarë mendjen nëse ajo ishte gjëja e duhur? Të menduarit reflektues mund të të ndihmojë që ta heqësh atë dyshim. Ai gjithashtu të jep vetë-besim për vendimin e ardhshëm. Pasi të kesh reflektuar mbi një çështje, ty nuk do të të duhet të përsërisësh çdo hap të procesit të të menduarit kur ti të përballesh me të sërish. Ti do të kesh gjëra të njohura gjatë rrugës. 2) Ti qartëson pamjen e madhe. Të menduarit reflektiv na inkurajon që të kthehemi pas dhe të kalojmë kohë për të peshuar atë që kemi bërë dhe atë që kemi parë. Për të mos bërë në mënyrë të vazhdueshme të njëjtin gabim, ti duhet të ndalosh dhe të shqyrtosh procesin që të çoi aty. Me fjalë të tjera, reflektimi të ndihmon të shohësh pamjen e madhe. 3) Ti kalon një përvojë të mirë dhe e bën atë një përvojë të vlefshme. Një fjalë e urtë thotë se ne mësojmë nga përvojat tona. Jo, ne mësojmë nga përvoja e vlerësuar. Një përvojë bëhet e vlefshme kur ajo të informon dhe të pajis. Prandaj lutja dhe leximi i përditshëm i Biblës janë kaq thelbësorë. Ti do të kuptosh gjëra në praninë e Perëndisë që nuk do t’i kuptosh në asnjë mënyrë tjetër.