Lutja e një babai
16. Qershor E Diel

‘Atëherë Manoahu iu lut me të madhe Zotit dhe i tha: “O Zot, të lutem që njeriu i Perëndisë i dërguar prej teje të kthehet përsëri pranë nesh dhe të na mësojë se çfarë duhet të bëjmë me fëmijën që ka për të lindur”’ Gjyqtarët 13:8 CEV

Lutja e mëposhtme u shkruajt nga Gjenerali Douglas MacArthur, një hero i Luftës së II Botërore, për birin e tij që ai e deshi shumë. Nëse je një prind, ti mund ta përdorësh atë si bazë për vetë lutjet e tua për fëmijët e tu: ‘Më jep një bir, o Zot, që do të jetë i fortë mjaftueshëm sa të dallojë se kur është i dobët dhe i guximshëm mjaftueshëm për t’u përballur me veten kur të ketë frikë, një bir që do të jetë krenar dhe i papërkulshëm kur të mposhtet ndershmërisht dhe të jetë i përulur dhe i butë në fitore. Më jep një bir që nuk do t’i kthejë kurrizin vështirësive, por do të përballet me to; një bir që do të të njohë Ty...udhëhiqe atë, të lutem, jo në shtegun e të lehtës dhe rehatisë, por nën stresin dhe shtytjen e vështrësive dhe sfidave. Këtu bëj që ai të mësojë të qëndrojë në këmbë në stuhi; këtu bëj që ai të mësojë dhembshurinë për ata që dështojnë. Më jep një bir, zemra e të cilit do të jetë e pastër, qëllimi i të cilit do të jetë i lartë; një bir që do të zotërojë veten e tij përpara se të kërkojë të zotërojë burra të tjerë; një, që do të mësojë të qeshë, e megjithatë të mos harrojë kurrë të qajë; që do të arrijë në të ardhmen, e megjithatë të mos harrojë kurrë mësimet e të shkuarës. Dhe pasi të gjitha këto gjëra të jenë të tijat, shto, të lutem, mjaftueshëm sens humori, që ai të mund të jetë gjithmonë serioz, por nga ana tjetër të mos e marrë kurrë veten e tij shumë seriozisht. Jepi atij përulësi, që ai të mund të kujtojë gjithmonë thjeshtësinë e madhështisë, mendjen e hapur të diturisë së vërtetë, butësinë e forcës së vërtetë. E kështu, unë, babai i tij, të guxoj të pëshpëris: “Nuk kam jetuar më kot”’.