Kur përballesh me kundërshtimin
10. Dhjetor E Hënë

‘Kujtoni atë që duroi një kundërshtim të tillë’ Hebrenjve 12:3 NIV (Botimi 2011)

A e mban mend këngën e vjetër të Elvis Preslit, ‘Mos i shkel këpucët e mia blu prej kamoshi’ (‘Don’t you step on my blue suede shoes’)? Ti nuk do të shkosh shumë para në një rradhë pa dikë që të shtyp këpucën dhe të vret gishtat e këmbës. Por para se të dekurajohesh dhe të heqësh dorë, shikoje dhe një herë jetën e Jezusit. Edhe pse ai ishte i përsosur në çdo mënyrë, ai kritikohej vazhdimisht. Armiqtë e Tij e quanin Atë “një grykës dhe pijanec” (Mateu 11:19 NIV, Botimi 2011). Ata edhe e akuzuan që ishte i pushtuar nga një demon (shiko Gjoni 8:48). Megjithatë ai nuk e la hidhërimin dhe dekurajimin që ta mposhtnin Atë. Për atë, çdo pengesë ishte një mundësi që Ai të tregonte hir dhe kurajë. Zemra e tij u thye nga ata që Ai donte, megjithatë Ai e kuptoi dhe i ngushëllonte të tjerët. Ai e pa sëmundjen si një mundësi për të shëruar të sëmurët; urrejtjen si një mundësi për të dashur armiqtë e Tij; tundimin si një mundësi që të mposhtte dëshirat mishore; dhe ofendimet si një mundësi për të falur. Ai shkoi nga shtigje që të ndryshojnë jetën në triumfe – dhe Ai është shembulli ynë. Bibla thotë: ‘Kujtoni, pra, atë që duroi një kundërshtim të tillë, që të mos lodheni dhe të ligështoheni’. Merrni Biblën tuaj dhe rilexoni mësimet e tij. Në predikimin e tij të famshëm në mal, Jezusi tha: ‘Ju keni dëgjuar se qe thënë: “Duaje të afërmin tënd dhe urreje armikun tend”. Por unë po ju them: “Duani armiqtë tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë, dhe lutuni për ata që ju keqtrajtojnë dhe ju përndjekin”’ (Mateu 5:43-48 MSG). Jezusi jetoi kështu– dhe Ai do që edhe ti të jetosh dhe kështu.