‘Frakturat e Stresit’
19. Tetor E Shtunë

‘Ai i jep…forcë të dobëtit’ Isaia 40:29 TLB

Revista Sports Illustrated thotë: ‘Frakturat e stresit fillojnë kur shoku dhe tendosjet e luajtjes së lojës pas lojës krijojnë të krisura të vogla në shtresat e jashtme të kockës. Kur ato të krisura bëhen të mëdha mjaftueshëm për të shkaktuar dhimbje të madhe, ato njihen si “frakturat e stresit”’. Nëse ke pasur ndonjëherë një mendje me frakturë, besoj e kupton se për çfarë po flas. Ajo të ha gjatë ditës dhe të lë zgjuar natën. Dhe nëse përpiqesh që ta ‘mjekosh’ me alkool, drogë, një tradhëti bashkëshortore, me mbingrënie ose me një stil jetese hiperaktiv, do të bëhet edhe më keq. Ndaj, çfarë duhet të bësh? 1) Ndryshoje fokusin tënd. ‘Ejani tek unë...dhe unë do t’ju jap çlodhje...Mësoni nga unë...dhe ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj’ (Mateu 11:28-29 NLT). ‘Ai i jep forcë të lodhurit dhe rrit fuqinë e të këputurit...por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja’ (Isaia 40:29-31 TLB). Në vend që të luftosh i vetëm me barrën që ke, ndaje atë me mbajtësin e barrës dhe lejoje Atë që të të forcojë. 2) Gëzohu! ‘Një zemër e gëzuar është një ilaç i mirë’ (Fjalët e Urta 17:22 KJV). Mos e bëj problem të madh çdo gjë! Gëzohu dhe qesh më shumë, veçanërisht me veten! A e mban mend herën e fundit që shijove një të qeshur të mirë? Pranoji papërsosmëritë e tua. Lëri disa gjëra të shkojnë. Ndalo së përpjekuri të jesh Gruaja e Mrekullueshme apo Supermeni. Largohu për pak argëtim. Po, edhe ti ke nevojë për argërim! Anullo disa nga takimet e tua jo aq të rëndësishëm. Nëse do që gjërat të ndryshojnë, atëherë ndryshoji ato! Sot, fol me Perëndinë; Ai di se si t’i shërojë frakturat e stresit.