Duke kërkuar për gomerë—dhe duke zbuluar fatin tënd (2)
2. Qershor E Martë

“Kështu e përçmuan” 1 Samuelit 10:27 NKJV

Kur Perëndia të thërret në një thirrje të veçantë, jo çdo njeri do të gëzohet për të. “Por disa njerëz që nuk vlenin asgjë thanë: ‘Si mund të na shpëtojë ky njeri?’. Kështu e përçmuan dhe nuk i bënë asnjë dhuratë. Por ai nuk tha asnjë fjalë”. Vëre reagimin e Saulit ndaj kritikëve të tij: “Por ai nuk tha asnjë fjalë”. Thelbi: Nuk është përgjegjësia jote që t’i bindësh të tjerët për thirrjen tënde; është përgjegjësia e tyre që ta dallojnë atë. Bibla thotë: “Dhurata e njeriut i hap rrugën dhe e çon në prani të të mëdhenjve” (Fjalët e Urta 18:16 NAS). Janë dhuntitë e tua – dhe rezultati që ato prodhojnë – që e vlerësojnë thirrjen tënde. “Samueli i tha Saulit: ‘...por ti ndalu një çast, në mënyrë që të kem mundësi të të njoftoj fjalën e Perëndisë’” (1 Samuelit 9:27 NKJV). Kur ti e di se ke dëgjuar prej Perëndisë, kriticizmi i të tjerëve do të të ndikojë më pak. Prania e Tij do të të japë siguri, Fjala e Tij do të drejtojë hapat e tu dhe paqja e Tij do ta qetësojë stuhinë brenda teje. Pasi dëgjon zërin e Perëndisë, fjalët lajkatare të të tjerëve nuk do të të krekosin, sepse i ke që të dyja këmbët në tokë dhe udhëzimet e tua janë të qarta. Ti nuk do të kërkosh lavdërimin e të tjerëve, sepse siguria e Tij në ty të kënaq plotësisht. Pasi ke dëgjuar zërin e Perëndisë, sjellja jote ndryshon menjëherë; ti nuk do ta përballësh të ardhmen me zemërim, vuajtje ose frikë, Perëndia ka folur, fjalët e Tij kanë zgjidhur çdo çështje dhe koha do të tregojë që Ai kishte të drejtë. Dhe ja ku ke një Shkrim të rëndësishëm që ta mbash mend: “Mos i përçmo këto fillime të vogla, sepse Zoti gëzohet kur sheh se puna fillon” (Zakaria 4:10 NLT). Në vend që ta krahasosh veten me të tjerët dhe ta ulësh veten tënde poshtë, festo çdo hap të vogël besimi që ndërmerr në rrugën që Perëndia të ka dhënë drejt thirrjes tënde.