Fal – dhe bëje veten tënde të lirë!
7. Nëntor E Enjte

‘Duke harruar ato që kam lënë pas’ Filipianëve 3:13 KJV

Bibla thotë se sa më e madhe shkelja, aq më e madhe nevoja për të falur keqbërësin tënd në mënyrë që ti të vazhdosh përpara me jetën tënde. A të kujtohet kur po rriteshe, se si prindërit e tu të thoshin që të mbyllje derën? Kjo për arsyen se në dimër po lije të ftohtin të hynte brenda dhe në vetë po lije të nxehtin që të hynte brenda. Falja i mbyll derën të shkuarës tënde! Pali që i martirizonte të krishterët përpara se të bëhej njëri prej tyre, shkruan: ‘Por bëj këtë: duke harruar ato që kam lënë pas dhe duke u prirur drejt atyre që kam përpara’. Vetëm kur të heqësh dorë prej të shkuarës, ti do të mund të kapësh të ardhmen. Falja është një vendim, vendim që ndonjëherë duhet bërë çdo ditë ose madje edhe çdo orë. Thelbi: Ti ke nevojë që të falësh sa herë që çështja që po të lëndon ngre krye (shiko Mateu 18:21-22). Shërimi i plotë mund të marrë muaj ose vite. Kur dikush të lëndon thellësisht, ti duhet ta vendosësh si qëllim në zemrën tënde që të vazhdosh t’i falësh ata derisa të jesh i lirë prej ndikimit të tyre. Pavarësisht se çfarë kanë marrë ata prej teje nëpërmjet abuzimit, braktisjes, tradhëtisë, manipulimit apo mashtrimit, hidhërimi do të marrë prej teje shumë më tepër! Njësoj si të bërit e një shkopi për kurrizin tënd, mosfalja e lejon personin që të ka lënduar që të vazhdojë ta bëjë atë gjë. Prandaj, derisa çështja të zgjidhet, ty mund të të duhet që të gjunjëzohesh çdo ditë dhe të lutesh: ‘Zot, me anë të një akti të vullnetit tim, unë e fal _________ dhe kërkoj që Ti ta bekosh atë. Unë po i  dorëzoj tek Ti dhe po vazhdoj më tej me jetën time’. Nuk ka rrugë të shkurtra – ky është i vetmi shteg drejt lirisë!