E vërteta mbi paranë
27. Shtator E Diel

“Mos u lodh për t'u pasuruar” Fjalët e Urta 23:4 NKJV

Të pasurit para mund të të japë ty më shumë mundësi për të bërë mirë në botë. Jezusi tha: “Dhe ky ungjill i mbretërisë do të predikohet në gjithë botën si një dëshmi për gjithë kombet, dhe atëherë do të vijë mbarimi” (Mateu 24:14 NIV). Dhe përmbushja e kësaj porosie do të kërkojë para – shumë para. Por paraja në vetvete nuk do të të bëjë kurrë të lumtur apo të sigurt. Salomoni, një nga burrat më të pasur në botë, shkruan: “Mos u lodh për t’u pasuruar, hiq dorë nga qëllimi yt. A do t’i fiksosh sytë e tu mbi atë që po zhduket? Sepse pasuria me siguri do të vërë fletë si një shqiponjë që fluturon drejt qiellit” (Fjalët e Urta 23:4-5 NKJV). Kur një nga njerëzit më të pasur në botë vdiq, një reporter pyeti një anëtar të familjes: “Sa para la pas?”. I afërmi iu përgjigj: “Që të gjitha!”. Nuk ka rëndësi se sa shumë para bën, kursen, investon apo mban, në fund, paraja jote do të të lërë ose ti do ta lësh paranë tënde. Një njeri i mençur vërejti se ka shtatë faza nëpër të cilat kalon njeriu: Së pari, një fëmijë shikon tokën. Së dyti, ai e dëshiron atë. Së treti, ai ngutet që ta marrë atë. Së katërti, ai vendos që të kënaqet me gjysmën e saj. Së pesti, ai vendos të kënaqet duke pasur më pak se gjysmën. Së gjashti, tani ai është i kënaqur që zotëron një ngastër varrimi prej dy metrash katror. Së shtati, ai e merr atë! Ka shumë gjëra pa të cilat mund të jetosh – dhe pasuria e madhe është një prej tyre. Megjithatë, ato pa të cilat nuk mund të jetosh janë paqe me Perëndinë, një familje e mbushur me dashuri, një miqësi jetëgjatë me fëmijët e tu dhe një jetë e jetuar mirë për lavdinë e Perëndisë.