Duke e njohur dhe duke e shijuar vullnetin e Perëndisë
19. Nëntor E Enjte

‘Zoti është i mirë me ata që kanë shpresë tek ai, me shpirtin që e kërkon’ Vajtimet 3:25 NLT

 

Nëse sot je duke luftuar frymërisht, ja ku ke tre mendime që do të të ndihmojnë:

Së pari, kupto që bërja e vullnetit të Perëndisë nuk supozohet që të jetë e lehtë. Satani, armiku yt, nuk heq dorë nga asgjë pa luftuar dhe ankthi është një nga armët e tij të fshehta. Kjo është arsyeja pse Bibla thotë: ‘Le të mos lodhemi duke bërë të mirën; sepse, po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vet’ (Galatasve 6:9 NLT). Fitimtarët nuk janë domosdoshmërisht më të arsimuar apo më të talentuar se sa njerëzit e tjerë, ata janë thjesht më shumë këmbëngulës. Ata shtyjnë përtej pikës ku të tjerët heqin dorë.

Së dyti, beso që vullneti i Perëndisë është për mirëqenien tënde tërësore. Ti je pasardhës i një Perëndie të përsosur, prandaj vepro si i tillë. Besëlidhja e tij me ty është përgjithmonë, ndaj mendo kështu. Mirëqenia jote është dëshira dhe kënaqësia e Tij, prandaj jeto kështu. Apostuli Gjon shkroi: ‘Shumë i dashur, unë dëshiroj të kesh mbarësi në çdo gjë dhe të gëzosh shëndet të mirë, ashtu si ka mbarësi shpirti yt’ (3 Gjonit v. 2 KJV).

Së treti, arri me anë të besimit atë që Perëndia të ka premtuar. Sëmundja vepron si një hajdut. Ajo mund të vjedhë kohën tënde me ata që do, paratë që mund të përdoreshin për të arritur qëllimet e tua dhe energjinë që nevojitej për të përmbushur qëllimin e Perëndisë për jetën tënde. Profeti Isaia tha: ‘Megjithatë ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhembjet tona...dhe për shkak të vurratave të tij ne jemi shëruar’ (Isaia 53:4-5 NKJV).

Në kryq, Jezusi bleu gjithçka që ti ke nevojë. Prandaj, ngrihu në besim sot dhe kërkoje atë që të takon, sepse ashtu siç Shkrimi thotë: ‘Zoti është i mirë me ata që kanë shpresë tek ai, me shpirtin që e kërkon’.