Perëndia është i mirë – gjatë gjithë kohës!
22. Nëntor E Diel

‘Provojeni dhe shihni sa i mirë është Zoti; lum ai njeri që gjen strehë tek ai’ Psalmi 34:8 NCV

 

Psalmisti tha: ‘Provojeni dhe shihni sa i mirë është Zoti’. Kushtoji vëmendje të veçantë fjalëve ‘provojeni’ dhe ‘i mirë’. Ajo që ti beson në lidhje me Perëndinë e manifeston vetveten në mënyrën se si ti jeton. Çfarë do të thotë të jesh ‘i mirë’? Ajo do të thotë që të jetosh në mënyrën më të mirë të mundshme që di. Dhe meqënëse Perëndia është i gjithëdijshëm, Ai e di se çfarë është më e mira për ty! Mirësia e Tij është përtej çdo dyshimi. Për shkak se Perëndia është i mirë – jo thjesht vetëm i mëshirshëm, por me të vërtetë, praktikisht, në mënyrë të vazdhueshme i mirë – kupa jote e mirëqenies, sigurisë, paqes, besimit dhe gëzimit mund të jetë e mbushur aq plot sa të derdhet!

Një Perëndi i mirë nuk mund ta shkelë premtimin e Tij, të braktisë bijtë e Tij apo të dështojë së dashuri ata dhe së bekuari ata. Ti mund të jesh i sigurt se në çdo rrethanë Ai do të të trajtojë në mënyrën më të mirë të mundshme. Kur jeta jote duket sikur po shkatërrohet, ndonjëherë është e vështirë që ta shohësh mirësinë e Perëndisë apo të ndjesh që gjërat do të bëhen më mirë. Pikërisht në këtë moment ti duhet të përdorësh besimin që Perëndia tashmë ta ka dhënë dhe me anë të një akti të vullnetit tënd, besoji Atij (shiko Romakëve 12:3).

Një pastor i mençur u pyet prej një besimtari në problem: ‘Pastor, a të duket edhe ty sikur bota po shembet fare?’. Ai iu përgjigj: ‘Po, si një shembje e një fare që po mbin!’. Lënda e lisit nuk mund t’i japë jetë kurrë një peme lisi pa kaluar fazën ‘e shembjes’, gjatë së cilës bota e saj vërtet shembet. Prandaj, rroke vullnetin e Perëndisë në këtë sprovë sepse ai është ‘i mirë, i përsosur dhe i pëlqyer’, pavarësisht mënyrës së si të duket ty tani për tani (shiko Romakëve 12:2).

Në fund, ti do të shohësh se sa i mirë është Zoti. I lumtur është ai njeri që beson tek Ai!