Mbill për të ardhmen
15. Qershor E Martë

‘Ati juaj qiellor, pra, e di mirë se ju keni nevojë për të gjitha këto gjëra’ Mateu 6:32 NLT

Jezusi ia dha këtë këshillë një grupi njerëzish që ishin të shqetësuar për financat e tyre: ‘Mos u shqetësoni, pra duke thënë: “Çfarë do të hamë ose çfarë do të pimë, ose me çfarë do të vishemi?”…Ati juaj qiellor, pra, e di mirë se ju keni nevojë për të gjitha këto gjëra... dhe të gjitha këto gjëra do t’ju shtohen’ (v. 31-33 NLT). Ai do e bëjë këtë ditë pas dite, nëse ti jeton për Të dhe e bën mbretërinë e Perëndisë interesin tënd parësor. Nga se ke frikë më shumë? Të mos kesh para mjaftueshëm apo të mos kesh bekimin e Perëndisë në financat e tua? Nëse frika jote e të mos pasurit mjaftueshëm trumpetohet nga frika jote se mos e humbet përfshirjen e Perëndisë në financat e tua, atëherë ti do të investosh në diçka që nuk mund të dështojë – mbretëria e Perëdnisë. Ti do të mbjellësh me bujari dhe si rrjedhojë do të përjetosh një paqe që nuk mund të shpjegohet në mënyrë logjike dhe një gëzim që vjen prej dijenisë se Perëndia është mbështetësi yt, bankieri yt dhe bekuesi yt.

Bibla thotë: ‘dhe gjithë merakun tuaj hidheni mbi të, sepse ai merakoset për ju’ (1 Pjetrit 5:7 KJV). Asnjëri prej nesh nuk mund t’i shpëtojë pasigurisë financiare. Ashtu siç shkruan edhe një pastor: ‘Kur e papritura ndodh, ne do të prekemi. Me shumë mundësi, pasuritë tona, të ardhurat tona do të preken’. Dhe  në kohë të tilla kur gjithçka duket e mundshme, ne kemi nevojë për sigurinë afatgjatë se nuk jemi vetëm. Ne duam të dimë me siguri se kur i lemë shqetëismet tona financiare tek Ati ynë qiellor, Ai në fakt, do të kujdeset për ne.

Është ironik fakti që paqja financiare e mendjes nuk vjen nga grumbullimi dhe kursimi, por nga të dhënit pikërisht atëherë kur duket sikur s’ka kuptim të japësh. Është pikërisht gadishmëria jote për të dhënë tani ajo që garanton premtimin e Perëndisë për të të dhënë mbrapsht atëherë kur ke nevojë për të. Ja pse është e domosdoshme që të mbjellësh me bujari sa herë që të mundesh.