Si je me oreksin tënd frymëror? (2)
17. Tetor E Diel

‘Kishin kërkuar Zotin me gjithë vullnetin e tyre, dhe ai i kishte lënë ta gjejnë. Kështu Zoti u dha paqe rreth e qark’ 2 Kronikave 15:15 NIV

 

Uria e tejzgjatur mund të ketë një efekt të thellë mbi shëndetin tënd. Ti humbet aftësinë për të menduar me qartësi. Shikimi të mjegullohet. Forca të bie dhe ti ndalon së qënuri i frytshëm. E di se çfarë? Është po e njëjta gjë edhe me jetën tënde frymërore. Jezusi tha: ‘Njeriu nuk rron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë’ (Mateu 4:4 NIV). Pavarësisht se e dimë këtë, si ka mundësi që ne nuk kalojmë kohë duke e lexuar Biblën? Ne e dimë që ajo është thelbësore për shëndetim tonë frymëror, mendor dhe emocional. Megjithatë, ne dështojmë ta bëjmë këtë ose e bëjmënë mënyrë të paqëndrueshme. Përse?

1) Sepse ne nuk jemi të motivuar. Ne nuk e kemi përjetuar gëzimin që vjen prej zbulimit personal të të vërtetave të mëdha prej Fjalës së Perëndisë. Ne bëhemi të vetëkënaqur dhe vendosim që ushqimi ynë shpirtëror të na jepet nga njerëzit e tjerë. Por kur ti bëhesh serioz për ta studiuar vetë Biblën, ti kurrë nuk do të kënaqesh me njohurinë e dorës së dytë.

2) Sepse ne nuk dimë se si ta bëjmë. Ne dëgjojmë një predikim të shkëlqyer dhe mendojmë: ‘Përse nuk e kam vënë re këtë gjë?’. Kjo për shkak se drejtuesit e kishës kalojnë orë duke studiuar Shkrimin – kurse ne jo!

3) Sepse ne dembelosemi. Studimi i Biblës kërkon vetë-dsiplinë. Ajo kërkon kohë, përpjekje, përqëndrim dhe këmbëngulje. Shumica e të vërtetave të mëdha nuk gjenden në sipërfaqe; ti duhet të gërrmosh për to. Në Dhjatën e Vjetër, kur Izraeli ‘e kërkoi Zotin...Ai i kishte lënë ta gjejnë. Kështu Zoti u dha paqe rreth e qark’. Dhe Perëndia do e bëjë këtë edhe për ty gjithashtu!