Mos godit mbrapsht
26. maj e diel

“Mos u hakmerrni për veten tuaj, o të dashur, por i jepni vend zemërimit të Perëndisë’” Romakëve 12:19, MSG

Bibla thotë: Por jini të mirë dhe të mëshirshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri-tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin” (Efesianëve 4:32, NKJV). Ti thua: “Por ajo që më bënë ishte e padrejtë, e ashpër dhe e pajustifikuar”. Pikërisht – dhe Perëndia ndjehet në të njëjtën mënyrë për disa gjëra që ti ke bërë! Çdo përpjekje për t’u hakmarrë ndaj një të keqeje është një shkelje e Fjalës së Perëndisë. Kjo përfshin shpifjen, injorimin, vërejtjet sarkastike, të mos pranosh t’i ndihmosh dhe përdorimi i dhunës fizike ose sulmeve verbale. Nëse u lëndove nga dikush në punë, kjo përfshin marrjen e burimeve të kompanisë pa autorizim, aplikimin e rregullave të mjedisit të punës më rreptësisht ndaj punonjësit që të ka ofenduar dhe të ngadalësuarit e punës tënde qëllimisht për ta acaruar atë. Nëse je lënduar nga bashkëshorti ose bashkëshortja jote, kjo përfshin të qëndruarit i zymtë, të sillesh si i vështirë dhe të mos e japësh dashurinë tënde.

Pali shkruan: “Bekoni ata që ju përndjekin, bekoni dhe mos mallkoni … Mos ia ktheni kurrkujt të keqen me të keqe, kërkoni të bëni të mirën përpara gjithë njerëzve. Po të jetë e mundur dhe aq sa varet prej jush, jetoni në paqe me gjithë njerëzit. Mos u hakmerrni për veten tuaj, o të dashur, por i jepni vend zemërimit të Perëndisë, sepse është shkruar: “Mua më përket hakmarrja, unë kam për të shpaguar”, thotë Zoti” (Romakëve 12:14, 17-19, MSG). Ta paguash të keqen me të keqe nuk do të të sjellë kënaqësi. Gjithashtu, a e ke menduar se njeriu që ti po lëndon mund të ketë ndryshuar me të vërtetë? Po sikur Perëndia të t’i kujtonte gjatë gjithë kohës shkeljet e tua? Hakmarrja thjesht shkatërron paqen tënde mendore, sepse e di se nuk e kënaq Perëndinë. Sot lutu: “Atë, unë heq çdo dëshirë për të marrë hakun. Dua të eci në paqen tënde, të shpërndaj hirin tënd dhe të të lejoj Ty të hakmerresh për të gjitha të këqijat që janë bërë kundër meje. Amen” (Ashtu qoftë!).