Përqëndrohu tek ajo që është e mirë
3. Gusht E Martë

‘Mendoni për gjërat që janë...me famë të mirë’ Filipianëve 4:8 NLT

 

Le ta pranojmë, nuk na duhet të shohim shumë larg për të gjetur gjëra për të cilat të ankohemi. Perëndia e vendosi Adamin dhe Evën në kopshtin e Parajsës, kur ata kishin gjithçka që u nevojitej për të qenë të lumtur. Por ku u përqëndruan ata? Pikërisht tek pema nga e cila s’mund të hanin! Perëndia e ndau më dysh në mënyrë të mrekullueshme Detin e Kuq, i udhëhoqi izraelitët përmes shkretëtirës dhe siguroi ushqim prej qiellit çdo ditë që ata të mos kishin kurrë uri. Dhe a e vlerësuan ata? Po, për pak kohë. ‘(Ata) kënduan lavdinë e tij. Por shpejt i harruan veprat e tij’ (Psalmi 106:12-13 NIV). Kjo është arsyeja pse Pali shkruan: ‘Të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura,  të gjitha gjërat që janë me famë të  mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni…dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju’ (Filipianëve 4:8-9 NLT).

Gjenerali Robbie Risner i përshkroi shtatë vitet që kaloi si i burgosur lufte në një kamp vietnamez si ‘thelbi i dëshpërimit’. Por ai mbijetoi. Si? Ai hapi kapakun e një kanali kullimi në dyshemenë e qelisë së tij dhe pa një fije bari, e vetmja pjesëz me ngjyrë në botën e tij pa ngjyra. Duke e quajtur atë ‘një transfuzion gjaku për shpirtin’, Risner e fillonte çdo ditë me lutje, duke u shtrirë në dysheme me kokën të ulur poshtë tek vrima, duke u përqëndruar tek ajo fije e vetme bari.

Kur gjërat nuk po shkojnë mirë në jetën tënde, ti duhet të zgjedhësh se ku të përqëndrohesh: tek frika apo besimi, tek dëshpërimi apo shpresa, tek problemet apo zgjidhjet. Madje, kur problemi nuk zgjidhet ashtu siç të pëlqen ty, kur ti përqëndrohesh tek Perëndia, Ai të ngre mbi rrethanat e tua dhe të jep paqe në mes të tyre.