A e ke lexuar Biblën tënde sot?
9. Mars E Martë

“Që nga fëmijëria i njeh Shkrimet e shenjta, të cilat mund të të bëjnë të ditur për shpëtimin me anë të besimit” 2 Timoteut 3:15 NKJV

Njerëzit i druhen Biblës për disa arsye. Për disa, ai është një libër aq i madh saqë i frikëson ata dhe ata nuk dinë se ku ta fillojnë. Të tjerë mendojnë, se për shkak se është një libër i lashtë, Bibla shtrihet në një periudhë aq të gjatë kohore dhe përfshin aq shumë tema, saqë ata nuk do arrijnë që ta kuptojnë kurrë atë. Prandaj, le të përpiqemi që ta thjeshtëzojmë atë.

Mendoje Biblën si një bibliotekë librash që përfshin gjashtëdhjetë e gjashtë volume me gjatësi të ndryshme, të shkruar në një periudhë mbi një mijë e pesëqind vjeç are, nga më shumë se sa dyzet njerëz nga të gjitha kulturat dhe formimi arsimor. Ajo është jashtëzakoninsht unike dhe e lidhur ngushtë në faktin që çdo fjalë e secilit libër “është frymëzuar” ose fjalëpërfjalë “ka dalë nga goja” e Perëndisë (v. 16 NKJV). Të marrë së bashku, librat e Biblës rrëfejnë historinë e dashurisë së mahnitshme të Perëndisë ndaj nesh,e cila kulmoi në kryq. Siç  Pali i shkroi Timoteut: “Por ti qëndro në ato që mësove dhe u binde plotësisht, duke e ditur prej kujt i mësove, dhe se që nga fëmijëria i njeh Shkrimet e shenjta, të cilat mund të të bëjnë të ditur për shpëtimin me anë të besimit që është në Krishtin Jezus” (v. 14-15 NKJV).

Bibla është kryesisht historia e dashurisë së Perëndisë për ty. Kështu që sa herë ti e lexon atë, lejojë atë që të zerë vend në zemrën tënde si një letër dashurie të shkruar nga Perëndia për ty. Ndërsa lexon dhe mediton mbi të, frikërat dhe shqetësimet e tua do të zgjidhen, pyetjet e tua do të marrin përgjigje dhe ti do të gjesh forcë dhe drejtim për jetën e përditshme.