Sot, madhëroje Zotin
22. Korrik E Enjte

‘Lartojeni Zotin bashkë me mua, dhe të lëvdojnë të gjithë emrin e tij’ Psalmi 34:3 NKJV

 

Vëre dy gjëra rreth Lutjes Shembullore. Ajo fillon me fjalët ‘Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt’ (Mateu 6:9 KJV) dhe përfundon me ‘Sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia përjetë. Amen’ (v. 13). Perëndia do që ti t’i fillosh dhe përfundosh lutjet e tua duke menduar për . Pse? Sepse të bën dyfish mirë të përqëndrohesh tek Perëndia se sa të përqëndrohesh tek çdo gjë tjetër apo kushdo tjetër!

Kur ti e zmadhon një objekt, ti e zmadhon në mënyrë që ta shohësh atë dhe ta dallosh më shumë. Kur ne e madhërojmë Perëndinë, ne bëjmë të njëjtën gjë. Ne zgjerojmë vetëdijen që kemi për Të, në mënyrë që ta kuptojmë Atë më shumë. Kjo është ajo që ndodh kur ne e adhurojmë Atë – ne e heqim mendjen nga vetja jonë dhe e vendosim atë tek Perëndia. Ne e vendosim theksin tek Ai. Tek Mesazhi, Eugene Peterson i perifrazon fjalët e fundit të Lutjes Shembullore në këtë mënyrë: ‘Ti je Ai që ke çdo gjë nën kontroll! Ti mund të bësh gjithçka që do! Ti rrezaton në bukuri! Po. Po. Po’ (Mateu 6:13). A ka më qartë se kaq? Perëndia ka çdo gjë nën kontroll!

Duke folur për Jezusin, Peterson i perifrazon fjalët e Palit kështu: ‘Perëndia e ringjalli atë prej së vdekurish dhe e uli atë mbi një fron në qiellin e thellë, duke i dhënë përgjegjësinë e mbarëvajtjes së universit, çdo gjë që nga galaksitë tek qeveritë, asnjë emër dhe asnjë fuqi nuk përjashtohet prej sundimit të tij. Dhe jo vetëm për një farë kohe, por përgjithmonë. Ai ka gjithçka nën kontroll, ka fjalën e fundit mbi çdo gjë. Në qendër të gjithë kësaj, Krishti sundon’ (Efesianëve 1:20-23 MSG). Prandaj, kur ti e madhëron Zotin, ti po thua: ‘Ti jo vetëm që sundon universin, por sundon edhe zemrën time!’.