Shko tek rrënja e problemit
25. Shtator E Shtunë

‘Që Krishti të banojë në zemrat tuaja me anë të besimit’ Efesianëve 3:17 NLT

 

A kanë dështuar prindërit e tu që të të bëjnë të ndjehesh i dashur? A të ka braktisur partneri yt? A të kanë abuzuar seksualisht, mendërisht apo emocionalisht? Këto janë përvoja të dhimbshme. Dhe të dallosh burimin e tyre është shumë e rëndësishme, veçanërisht kur është një rrënjë refuzimi. Ti mund t’i drejtohesh të gjitha llojeve të taktikave që nga kënaqja e njerëzve e deri tek varësia nga puna për t’u ndjerë më mirë, por pa një sistem rrënjësor të një vetë-vlerësimi të shëndetshëm, asgjë nuk funksionon. Rrënjët me të meta prodhojnë fryte me të meta: ndjenjat e inferioritetit, padenjësisë, zemërimit, paaftësisë për të pasur besim dhe frika e intimitetit.

Si i ndryshon këta fryte? Duke ju drejtuar rrënjës së problemit. E si e bën këtë? ‘Që t'ju japë, sipas pasurisë së lavdisë së vet, të forcoheni me fuqi nëpërmjet Frymës të tij në njeriun e përbrendshëm, që Krishti të banojë në zemrat tuaja me anë të besimit’ (v. 16-17 NLT). Siguria e dashurisë së Perëndisë mund të sjellë shërim tek emocionet e tua – dhe Ai jo thjesht të ri-mbjell’ ty, Ai të ‘ri-prindëron’ ty. Kjo do të thotë se ti nuk ke më nevojë që ta marrësh sigurinë tënde dhe vetë-vlerësimin nga familja jote e gjakut, sepse: ‘Tani jemi bij të Perëndisë’ (1 Gjonit 3:2 KJV). Por kujtohu, ky është një proces.

Rrënjët e forta kërkojnë tre gjëra:
1) Kohë për t’u rritur. Të bëhesh i sigurt në identitetin tënd si fëmijë i Perëndisë është si të veshësh këpucë të reja. Ti duhet të ecësh me to derisa të bëhen të rehatshme.
2) Mbrojtje nga gjërat që mund të të vrasin. Rrethoje veten me njerëz që të ndërtojnë në vend që të ulin poshtë; njerëz ‘që kanë marrë për pjesë një besim të çmueshëm sikurse edhe ne’ (shiko 2 Pjetrit 1:1).
3) Ushqyerjen frymërore. Mëso të lutesh dhe ta ushqesh veten rregullisht prej Fjalës së Perëndisë (shiko Jobi 23:12).