ADN-ja e Perëndisë është në Fjalën e Tij
12. Maj E Enjte

‘I gjithë Shkrimi është i frymëzuar prej Perëndisë’ 2 Timoteut 3:16 NIV

Në një ditë të ftohtë, a ke provuar ndonjëherë që t’u frysh duarve për t’i ngrohur? Kjo është pak a shumë ajo që ndodh kur ti mediton mbi Fjalën e Perëndisë, sepse ‘i gjithë Shkrimi është i frymëzuar prej Perëndisë’. Imagjinoje veten në një festë ku njerëzit po plasin tullumbase duke i shpuar me kunja. Një shkencëtar mund ta kuptojë se cili tullumbac ishte  yt për shkak se ADN-ja jote (konfigurimi gjenetik që të bën ty unik) gjendet në frymën tënde. Tani, aplikoje këtë parim në leximin e Biblës dhe ti do të kuptosh se sa jetësore është ajo për jetën tënde frymërore.

Gjoni na thotë se ‘Fjala ishte Perëndi’ (Gjoni 1:1 NKJV), prandaj, sa herë që ti e gëlltit Fjalën e Perëndisë, ti po gëlltit atributet e Tij. Kjo është arsyeja pse Armiku do të përpiqet që të të mbajë aq të zënë me punë, saqë të mos kesh kohë të lexosh Biblën. E vërteta është, që shumë prej probleme me të cilat luftojmë mund të zgjidhen ose të eleminohen tërësisht nëse ne zhvillojmë një uri për Fjalën e Perëndisë. Jobi tha: ‘Nuk jam larguar nga urdhërimet e buzëve të tij, përfitova shumë nga fjalët që kanë dalë prej gojës së tij më tepër se nga racioni im i ushqimit’ (Jobi 23:12 NKJV). Jeremia, i cili ishte aq i brengosur saqë u bë i njohur si ‘profeti vajtues’, tha: ‘Me të gjetur fjalët e tua, i përpiva; fjala jote ka qenë për mua gëzimi dhe gazi i zemrës sime’ (Jeremia 15:16 NKJV). Jezusi përjetoi çdo sprovë të njohur prej njeriut; Ai madje doli dhe ballë për ballë me Tunduesin. Cili ishte sekreti i fuqisë së Tij? Ai tha: ‘Është shkruar: “Njeriu nuk rron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë”’ (Mateu 4:4 NKJV).

Sot, merre brenda teje Fjalën e Perëndisë – ajo është ADN-ja e Tij.