Kërko miratimin e Perëndisë, jo të njerëzve
24. Shtator E Shtunë

“Frika e njeriut përbën një lak” Fjalët e Urta 29:25 NLT

Nëse qëllimi i jetës tënde është të kesh miratimin e njerëzve, nuk do të ndjehesh asnjëherë i sigurt. Pse ndodh kjo? Sepse koha do të vijë kur ti do të bësh diçka me të cilën ata nuk do të bien dakord; po pastaj? Bibla thotë: “Frika e njeriut përbën një lak, por ai që ka besim te Zoti është i siguruar” (vargu 25 NLT). Një lak është një fjalë tjetër për burgun. Nëse dikush përveç Perëndisë mund të vendosë vlerën tënde si njeri, ky njeri mund të të bëjë të ndjehesh si i burgosur sa herë që ai të dojë. Kur mendimi i një kritiku bëhet mendimi yt, ti po jeton në një burg që ke bërë vetë. Pranoje: disa nga njerëzit që po përpiqesh t’i bësh përshtypje nuk do të kënaqen kurrë. Dhe ti duhet ta pranosh këtë: nga këndvështrimi i Perëndisë, kjo nuk ka rëndësi. Të dish këtë të lejon të punosh përkrah njerëzve pa e lënë veten të kontrollohesh nga qëndrimet dhe mendimet e tyre.

Sa herë që Pali shkonte në një qytet tjetër, njerëzit e takonin dhe e dëgjonin atë për herë të parë. Disa prej tyre e pëlqyen dhe disa jo. Ai shkruan: “Sepse dikush thotë: ‘Letrat e tij janë të ashpra dhe të fuqishme, kurse paraqitja e tij trupore është e dobët, dhe fjala e tij ka pak peshë’” (2 Korintasve 10:10 NLT). Ndaj, si u përball Pali me këtë çështje? Ai shkruan: “Sepse unë tani vallë kërkoj të fitoj miratimin e njerëzve apo të Perëndisë? Apo kërkoj t'u pëlqej njerëzve? Sepse, po të kërkoja t’u pëlqej njerëzve, nuk do të isha shërbëtori i Krishtit” (Galatasve 1:10 NLT).

Në mënyrë që të ndjehesh i sigurt në jetë dhe i përmbushur me atë që bën, duhet të arrish pikën ku mund të shihesh në pasqyrë e të thuash: “Unë jam i dashur dhe i miratuar nga Perëndia dhe kjo ka rëndësi!”.