Të qënit mik me Perëndinë (1)
19. nëntor e diel

“Unë të njoh personalisht dhe ke gjetur hir në sytë e mi” Eksodi 33:12 NIV, UK

Moisiu foli me Perëndinë si një mik, duke ndarë atë që ndjente dhe mendonte. Dhe Perëndia e donte kështu. Ja se si shkoi biseda: “Pastaj Moisiu i tha Zotit: ‘Pa shiko, ti më thua: “Bëj që ky popull të ngjitet”. Por ti nuk më ke thënë cilin do të dërgosh me mua. Megjithatë ke thënë: ‘Unë të njoh personalisht dhe ke gjetur hir në sytë e mi’”. Moisiu po i thotë Perëndisë atë që Perëndia i kishte thënë atij më përpara. A e mban mend kur i ke thënë partnerit ose mikut tënd të ngushtë: “Ti vetë e ke thënë…”? Atë po bënte Moisiu këtu: po i kujtonte Perëndisë fjalët e veta. Dhe Perëndia do që ti të mbash mend Fjalën e Tij dhe t’ja thuash sërish Atij (shiko Isaia 43:26). Jo sepse Atij i duhet t’i rikujtohet por sepse të duhet ty! Dhe për shkak se Fjala e Tij është e vetmja Fjalë ndaj të cilës Ai është i përkushtuar për ta përmbushur (shiko Mateu 24:35).

Kur lutesh duke përdorur Fjalën e Perëndisë, ti po lutesh në vullnetin e Tij dhe je i garantuar se lutja do të të dëgjohet. Kështu që, mësoji dhe mbaji mend Shkrimet që prekin nevojat dhe dëshirat e tua, dhe kur të flasësh me Perëndinë, rikujtoi ato dhe lutju atij. Për shembull, kur lutesh: “Prandaj po ju them: Të gjitha ato që ju kërkoni duke lutur, besoni se do t'i merrni dhe ju do t'i merrni” (Marku 11:24 NIV), Perëndia do të ta pranojë! Sa më shumë të mësosh nga Fjala e Tij, aq më shumë koha jote e lutjes do t’i përshtatet vullnetit të Tij dhe aq më shumë do të ndjehesh afër Tij. Mbaje Biblën tënde gjthmonë në dorë kur të flasësh me Perëndinë, kështu që Ai të mund të drejtojë mendimet e tua tek fjalët që Ai do që të lutesh.