Të qënit mik me Perëndinë (2)
20. nëntor e hënë

“Prandaj tani, që më ke me sy të mirë, më bëj të njohura rrugët e tua, që të kem mundësi të të njoh dhe të fitoj hir në sytë e tu” Eksodi 33:13 NIV, UK

Dëgjo më shumë nga biseda miqësore e Moisiut me Perëndinë: “Prandaj tani, që më ke me sy të mirë, më bëj të njohura rrugët e tua, që të kem mundësi të të njoh dhe të fitoj hir në sytë e tu”. Moisiu është në një krizë kombëtare e cila mund ta përfundojë marrëdhënien e Izraelit me Perëndinë, e për çfarë po lutet ai? Jo “Perëndi, jam në një situatë të ngushtë. Ti duhet ta zgjidhësh për mua!”. Por “Më mëso rrugët e tua që unë mund të të njoh!”.

Moisiu do më shumë se thjesht të njohë veprat e mrekullueshme të Perëndisë. Zemra e tij kërkon me britmë që të njohë zemrën e Perëndisë dhe rrugët e brendshme të Perëndisë. “Ta njohësh atë” përfshin të gjitha gjërat që Moisiu mund të kërkonte, gjithashtu edhe zgjidhjen e problemit të tij. Dhe Perëndia id ha atij atë që kërkonte. “Ai i tregon Moisiut rrugët e tij” (Psalmi 103:7 KJV). Ja më shumë nga ajo bisedë: Zoti u përgjigj: "Prania ime do të shkojë me ty dhe unë do të të jap pushim" (vargu 14 NIV). Ajo “ty” në hebraisht është në njëjës. Perëndia premtoi që do të shkonte me Moisiun dhe do t’ja jepte pjesën tjetër atij. Çdokush tjetër do ta kishte pranuar menjëherë. Por jo Moisiu. Lutja e tij ishte më e madhe se shqetësimet e tij. “Në qoftë se prania jote nuk vjen me mua, mos na nis që këtej” (vargu 15 NIV). Me fjalë të tjera: “Perëndi, nuk po lutem për veten time; por për ne!”. Dhe Perëndia iu përgjigj kësaj lutjeje.

A janë lutjet e tua më të mëdha se vetja jote dhe se nevojat e tua? Bibla thotë: “Sepse Perëndia e deshi aq botën” (Gjoni 3:16 KJV). A lutesh për qytetin tënd, kombin tënd dhe botën? Je i thirrur ta bësh dhe duhet ta bësh!