Zbatoje Fjalën
4. prill e enjte

“Dhe bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues” Jakobi 1:22 NIV

Një pastor shkruan: “Fjala latine për ‘dëgjoj’ është ajo ku ne marrim fjalën për audit. Kur ti dëgjon një mësim, ti merr shumë informacione, por ti nuk bën asgjë me të. Ti nuk bën detyrën e shtëpisë ose nëse e bën, nuk e dorëzon për ta vlerësuar atë. Ti nuk bën provimin, Dhe nuk merr asnjë vlerësim. E njëjta gjë është edhe për jetët tona frymërore. Ti nuk merr vlerësim se e ke dëgjuar Shkrimin. Ti duhet ta vësh atë në praktikë. Çdo fjalë e Shkrimit duhet të përkthehet në bindje. Në botën perëndimore, ne bëjmë një dallim midis të diturit dhe të bërit. Por në mendimin e lashtë judeas nuk ekzistonte një dallim i tillë. Të dije ishte të bëje dhe të bëje ishte të dije. Nëse nuk e bëje një gjë, do të thoshte se nuk e dije atë gjë me të vërtetë. Njohuria nuk është e mjaftueshme. E vërteta duhet të përkthehet me jetën tënde”.

Jakobi shkruan: “Dhe bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues, që gënjejnë vetveten. Sepse nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo bërës, ai i përngjan një njeriu që e shikon fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë; ai e shikon veten dhe pastaj ikën, duke harruar menjëherë si ishte. Ndërsa ai që do të shikojë me vëmendje ligjin e përsosur, i cili është ligji i lirisë dhe ngulmon në të, duke mos qenë një dëgjues harraq, por një bërës i veprës, ai do të jetë i lumtur në veprimtarinë e vet” (v. 22-25 NIV). Perëndia nuk të bekon për shkak të asaj që di, por për shkak të asaj që ti bën për atë që di. Prandaj, sa herë që të ndeshësh një varg që të thotë të bësh diçka, vendose atë në praktikë atë ditë.